02/01/2008

Αποκρυφιστικα

411 DUAT [3x137p] [21° Scorpio] AHMANITE I (Word Theme): That which is wet, to take a bath. To be immersed in the emotional dream world, to enter the duat or star world. To incarnate in a water sign. Desolation and emptiness, to be dead, in debt, in the Duat. That which is proven, that which is affirmable, to solve something, to improve something. The duat as a palace of delight for the righteous. AHMANITE II (Zodiacal): 21° Scorpio - Cancer LIFE FORCE REVERBERATIONS. Build, invest, cuddle, steadfast, live, Marriage Supper, Shekinah Wings, Jade Stalk, trumpet, Godfather, nursery, Bearded Countenance. Restitution, cycle, valid, weekday, new, solve, transition. Dumea, evil, vile, terrible, pain, harass, leech, hijack, failure, coercion, poverty, jam, jail, debt, desolation, emptiness, slap, Duat. Leggy, cheeky, to desire, veil, outermost, dumb, maya, array, soma, chloroform. AHMANITE III(# Multiples): SUNS AHMAN as a FLORAL BATH preparatory to entering the DUAT. English Words: DUAT, AFFIRM, ACCORDION, AMOS, ALPS, ARCHIPELAGO, BATH, BUCKSKIN, BORDELLO, COERCION, DEBT, DOORBELL, FLORAL, IMPROVE, MACROPHAGE, LOUSE, MEMORANDA, NORMAN, OSWALD, PHYSIC, PROVEN, SEOUL, SLAP, SOMA, SOLVE, SQUAD, VET, WET, WHIPSAW. Hebrew Words: HIKL RTzVN Palace of Delight; THV desolation, emptiness; ThBT 4th month. Egyptian Hieroglyphic: 411 IAT Rank, dignity. (Hiero: VI:35); DUAT Underworld, dream world. (Hiero: XIII:36); IAT Zone, district. (Hiero: XVI:25); IAT Standard, platform. (Hiero: XVI:58)

1 σχόλια:

Argiroula said...

δε μπορώ να πω πέρασε η ώρα μου ψάχνοντας να ανακλύψω τι γράφεις.... πολύ μυστήριο ρε παιδάκι μου...